شناخت مکتب های فکری در ایران
139 بازدید
محل ارائه: جامعة المصطفی العالمیه
مقطع: لیسانس
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
آشنایی با پیشینه تاریخی برخی از ادیان توحیدی که در ایران دارای سابقه ای می باشند و همچنین شناخت نسبی ماهیت آنها، از اهداف کلی این نوشتار می باشد. ادیان و آیین هایی مانند: زرتشتی، صابئی، یهودیت، مسیحیت، زروانیسم، میترائیسم و آیین مهر، مانی، مزدک، حکمت خسروانی و..... که برخی از آنها تحت عنوان ادیان توحیدی قرار گرفته و برخی نیز صرفاً در جایگاه یک اندیشه و مکتب فکری جای می گیرند، هر کدام به نوعی در تاریخ دینی و فرهنگی ایران نقش مؤثری داشته اند.