یافت ها و دریافت ها
121 بازدید
ناشر: نوید شیراز
نقش: نویسنده
سال نشر: 1390
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
حرف و حدیث هایی است در موضوعات مختلف و متنوع، به محوریت مسائل عرفانی و اخلاقی، در قالب کلمات قصار فارسی. در پیشگفتار این کتاب آمده است: انتظار می رود؛ اگر به حسن ظن و بر اساس قاعده " انظر إلی ما قال و لا تنظر إلی من قال" نکته های علمی و معرفتی را تأملی؛ و امور عملی و کاربردی را هم در حد توان و مناسب استعداد، همتی باشد؛ شاید بتواند برای کسانی که سیری در سلوک إلی الله دارند، قدری سودمند بوده و در نتیجه دشواری های این راه را اندکی آسان تر نماید.