حکمت نظری و عملی در شاهنامه فردوسی
81 بازدید
ناشر: نوید شیراز
نقش: نویسنده
سال نشر: 1377
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این کتاب اشعاری از شاهنامه فردوسی- حکیم نامور شیعی- با موضوعات اساسی در زمینه باورهای دینی و اخلاقی و انسانی، مورد نقد و تحلیل و تفسیر قرار گرفته است. موضوعات متنوع این کتاب که حدود صد موضوع می باشد، در دو بخش علوم نظری و عملی، گرد آمده است. تطبیق موضوعات و اشعار شاهنامه با آیات قرآن کریم و همچنین سخنان پیشوایان دینی، بارزترین ویژگی این کتاب می باشد.