اهل سنت و مسئله زکات
69 بازدید
محل نشر: مجله فرهنگ جهاد-سایت های مختلف
نقش: نویسنده
سال نشر: 0000/00/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
فقه اهل سنت از اقوال فقهى بعضى صحابه پس از رحلت پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله)شروع مى شود و با فتاواى تابعین که بنا به قولى، آغاز آن سال 41 هـ. است، امتداد یافته و سرانجام با ظهور پیشوایان مذاهب فقهى ـ پایان قرن اول و اوائل قرن دوم هـ. ـ که درخشان ترین دوره فقه اهل سنت مى باشد، پایان مى پذیرد. در عصر پیشوایان مذاهب اهل تسنن که تا نیمه قرن چهارم ادامه مى یابد، فقه عامه شکل گرفته و به تدریج تدوین مى یابد. در این دوران چهار مذهب فقهى حنفى، مالکى، شافعى و حنبلى بروز و ظهور کرده و در میان جماعت عامه جهان اسلام انتشار مى یابد. از این به بعد است که امور مذهبى و مسائل شرعى آنان از طریق تقلید از ائمه اربعه جریان یافته و دیگر تقریباً طریقه اجتهاد مسدود مى شود و آنچه که تا به امروز به عنوان فقه اهل سنت مطرح است، همان فتاواى پیشوایان و رؤساى این چهار مذهب فقهى مى باشد. این مقاله جهت آشنایی با فقه مذاهب اربعه و بیان اجمالی دیدگاه های آنان، در زمینه یکی از مهم ترین مسائل اقتصادی طرح شده است.