نظارت و پیشگیری در سیره پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم)
83 بازدید
محل نشر: مجله فرهنگ جهاد-سایت های مختلف
نقش: نویسنده
سال نشر: 0000/00/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
امر نظارت ،در همه نظامات اجتماعی امری مطلوب، ودر سالم سازی یک سیستم نقش بسیار مؤثری دارد. بخشی از این سالم سازی، در بعد پیشگیری از خطا ومصونیت از انحراف است؛ که این امر به ماهیت اصلی نظارت مربوط می شود. اما تمسک به ابزارهایی که ماهیت پیشگیرانه داشته وعمدتاً سمت وسوی پیشگیری از خطا دارند، به جهت کم کردن هزینه های نظارتی وبالا بردن بازدهی، از مطلوبیت بیشتری برخوردار است. ما در این مقاله به نظارتی پیشگیرانه بر مبنای سیره وسنت پیامبر اکرم (ص) پرداخته ایم؛ و نتیجه گرفته ایم: بخش اعظم مراقبت از جامعه تحت تعلیم واداره آن حضرت، بر اساس همین نوع از نظارت بوده است. نمونه هایی که در اینجا ذکر شده است، برخی ماهیت پیشگیرانه داشته وبرخی ارائه روشهایی در این باب است. بدیهی است این روشها فاکتورهای متغیری هستند که می توانند بر حسب شرایط تغییر کرده تا همواره تأثیر خود را داشته باشند.